Krypto ordlista

Krypto Ordlista

Den kompletta ordlistan för allting inom krypto och digitala valutor. Få svar på alla frågor samtidigt som du skapar dig en förståelse om kontext och hur de är relaterade till varandra.

A

 • Address: En unik identifierare som representerar en destination för att skicka och ta emot digital valuta.
 • Airdrop: En händelse där ett blockchain-projekt distribuerar gratis tokens eller mynt till gemenskapen.
 • Altcoin: Alla kryptovalutor som är ett alternativ till Bitcoin. 
 • Arbitrage: Praktiken att köpa och sälja en tillgång på olika marknader för att utnyttja pris-skillnader.
 • ATH: All-Time High, det högsta värdet som nåtts av en tillgång vid någon tidpunkt i dess historia.
 • Atomic swap: En typ av peer-to-peer-utbyte som gör det möjligt för användare att byta olika kryptovalutor utan mellanhänder eller förvarare. Atomic swaps använder smarta kontrakt och hash time-locked kontrakt för att säkerställa att båda parter får sina pengar samtidigt och säkert.

B

 • Bag holder: Ett nedsättande uttryck för att beskriva investerare som fortfarande håller vissa tillgångar som har sjunkit kraftigt i värde sedan deras inköpspris.
 • Bear/Bearish: Ett uttryck som används för att beskriva en marknad eller en trend som är fallande eller förväntas falla i pris.
 • Bear market: En marknad där priserna faller och negativ stämning är utbredd; detta kan leda till ett minskat efterfrågan medan köpare väntar på lägre priser.
 • Bitcoin: Den första decentraliserade kryptovalutan som släpptes 2009. Förkortas BTC.
 • Bitcoin maximalist: En person som försvarar bitcoin mot alla andra kryptovalutor.
 • BIP: Bitcoin Improvement Proposal, ett dokument som föreslår ändringar eller förbättringar av Bitcoin-protokollet eller mjukvaran. BIPs skickas in av utvecklare eller gemenskapsmedlemmar och genomgår en granskningsprocess innan de implementeras eller avvisas.
 • Blockchain: Ett distribuerat register som registrerar transaktioner på ett säkert och transparent sätt med hjälp av kryptografi och konsensusmekanismer.
 • Blocks: Enheter av data som lagrar information om transaktioner på ett blockchain-nätverk.
 • Bull/Bullish: Ett uttryck som används för att beskriva en marknad eller en trend som är stigande eller förväntas stiga i pris.

C

 • CBDC: Central Bank Digital Currency, en digital valuta som utfärdas och regleras av en centralbank. CBDCs skiljer sig från kryptovalutor eftersom de är centraliserade och kontrollerade av myndigheterna, medan kryptovalutor är decentraliserade och styrda av konsensusmekanismer.
 • Consensus: Processen att uppnå enighet bland nätverksdeltagare om giltigheten och ordningen av transaktioner på en blockchain.
 • Cryptocurrency: Kryptovalutor på svenska. En form av digital tillgång som använder kryptografi som sin huvudsakliga säkerhetsåtgärd för att kontrollera skapandet av ytterligare enheter och verifiera transaktioner på sitt decentraliserade nätverk.
 • Cryptography: Kryptografi på svenska. Vetenskapen om att koda och avkoda information med hjälp av matematiska tekniker och algoritmer.

D

 • DAO: Decentraliserad Autonom Organisation, en typ av organisation som drivs av smarta kontrakt och inte har en central auktoritet eller hierarki. DAOs kan fungera autonomt och transparent enligt fördefinierade regler och incitament.
 • DApp: Decentraliserad Applikation, en applikation som körs på ett blockchain-nätverk och inte är beroende av en central server eller mellanhand.
 • DeFi: Decentraliserad Finans, en rörelse som syftar till att skapa öppna och tillståndslösa finansiella tjänster med hjälp av blockchain-teknik och smarta kontrakt.
 • DEX: Decentraliserad Exchange, en plattform som gör det möjligt för användare att handla kryptovalutor direkt med varandra utan mellanhänder eller förvarare. DEXs använder smarta kontrakt och blockchain-teknik för att möjliggöra förtroendelösa och säkra transaktioner.

E

 • ERC-20: En standard för att skapa och utfärda tokens på Ethereum-blockchainen. ERC-20 definierar ett antal regler och funktioner som tokens måste följa för att vara kompatibla med Ethereum-nätverket och andra ERC-20 tokens.

F

 • Fiat: Ett uttryck som används för att hänvisa till statligt utfärdade valutor som inte är understödda av någon fysisk vara eller tillgång. Fiat-valutor är ofta utsatta för inflation och devalvering av myndigheterna.
 • Fork: En delning i ett blockchain-nätverk som resulterar i två eller flera versioner av registret eller protokollet. Forks kan vara hårda (inkompatibla) eller mjuka (kompatibla), beroende på om de kräver att användarna uppgraderar sin programvara eller inte. Forks kan uppstå på grund av tekniska problem, meningsskiljaktigheter bland utvecklare eller gemenskapsmedlemmar, eller ondsinta attacker.
 • FOMO: Fear Of Missing Out, ett psykologiskt fenomen som driver människor att köpa eller sälja en tillgång på grund av rädslan för att förlora en möjlighet eller bli lämnad efter av marknaden. FOMO kan orsaka irrationellt beteende och leda till dåliga investeringsbeslut.
 • FUD: Fear, Uncertainty, and Doubt, ett uttryck som används för att beskriva negativ stämning eller felinformation som sprids för att undergräva förtroendet eller ryktet för en tillgång eller ett projekt. FUD kan orsaka panikförsäljning och prisfall.

G

 • Gas: En enhet för mätning som representerar mängden beräkningskraft som krävs för att utföra en transaktion eller ett smart kontrakt på Ethereum-nätverket. Gasavgifter betalas av användare till så kallade miners för att bearbeta deras transaktioner.

H

 • Halving: En händelse som inträffar vart fjärde år i Bitcoin-nätverket, där belöningen för att bryta ett nytt block minskas med hälften. Detta minskar inflationstakten för Bitcoin och påverkar dess utbud och efterfrågan dynamik.
 • Hash: En matematisk funktion som omvandlar alla indata till ett fast längdutdata som är unikt och oåterkalleligt. Hashar används för att verifiera integriteten och äktheten av data på en blockchain.
 • HODL: Ett stavfel av “hold” som har blivit ett populärt uttryck i krypto-gemenskapen. Det betyder att hålla fast vid en tillgång oavsett marknadssvängningar eller utmaningar. Det står också för “Hold On for Dear Life”.

I

 • ICO: Initial Coin Offering, en typ av crowdfunding där ett projekt säljer sina egna tokens för att samla in pengar för utveckling och marknadsföring. ICOs är ofta riskabla och oreglerade, eftersom många projekt misslyckas med att leverera på sina löften eller visar sig vara bedrägerier.

J

 • JSON: JavaScript Object Notation, ett dataformat som är mycket använt i webbutveckling och blockchain-applikationer. JSON är ett lättviktigt och mänskligt läsbart sätt att representera strukturerade data med hjälp av nyckel-värde-par. JSON kan enkelt tolkas och konverteras till olika programmeringsspråk och format.

K

 • KYC: Know Your Customer, ett lagkrav för finansiella institutioner och tjänsteleverantörer att verifiera identiteten och bakgrunden hos sina kunder för att förhindra penningtvätt och bedrägerier.

L

 • Layer 2: Ett sekundärt ramverk eller protokoll som byggs ovanpå ett befintligt blockchain-nätverk för att förbättra dess skalbarhet, hastighet eller funktionalitet. Layer 2-lösningar syftar till att minska trängseln och kostnaden för transaktioner på huvudkedjan genom att flytta dem till ett separat lager som kan bearbeta dem snabbare och billigare.
 • Lightning Network: En layer 2-lösning som syftar till att förbättra skalbarheten och hastigheten på Bitcoin-transaktioner genom att skapa off-chain betalningskanaler mellan användare. Användare kan skicka och ta emot flera transaktioner genom dessa kanaler utan att sända dem till huvudkedjan, vilket minskar avgifter och bekräftelsetider. Kanalerna är säkrade av smarta kontrakt och kan stängas och avvecklas på huvudkedjan när som helst.
 • Liquidity: Tillgängligheten av en tillgång på marknaden eller hur lätt den kan köpas eller säljas utan att påverka dess pris. Likviditet är viktigt för handlare och investerare eftersom det påverkar effektiviteten och lönsamheten i deras transaktioner.

M

 • Market cap: Det totala värdet av alla mynt eller tokens i omlopp av en kryptovaluta. Market cap beräknas genom att multiplicera det aktuella priset på ett mynt eller token med dess totala utbud. Market cap används ofta som en indikator på storleken, populariteten eller potentialen hos en kryptovaluta.
 • Mining: Processen att validera transaktioner och skapa nya block på ett blockchain-nätverk genom att lösa komplexa matematiska problem. De som utför detta, så kallade miners, belönas med nyskapade mynt och transaktionsavgifter för sitt arbete. Mining säkrar också nätverket och förhindrar dubbelutgiftsattacker.

N

 • NFT: Non-Fungible Token, en typ av token som representerar en unik digital tillgång som inte kan replikeras eller utbytas mot en annan token av samma slag. NFTs används ofta för att skapa digital konst, samlarobjekt, spelobjekt och mer.
 • Node: En dator eller enhet som ansluter till ett blockchain-nätverk och håller en kopia av registret. Noder kan också validera transaktioner och delta i konsensusmekanismer.

O

 • Oracle: En tjänst eller en enhet som tillhandahåller extern data eller information till ett blockchain-nätverk eller ett smart kontrakt. Orakel kan överbrygga gapet mellan den verkliga världen och blockchain-världen genom att tillhandahålla indata som priser, väder, händelser, resultat, etc.

P

 • PoS: Proof-of-Stake, en konsensusmekanism som väljer validerare baserat på deras insats eller mängd mynt de har låst upp i nätverket. Validerare belönas med transaktionsavgifter eller nyskapade mynt för att säkra nätverket och bearbeta transaktioner. PoS anses vara mer energieffektivt och skalbart än Proof-of-Work (PoW).
 • PoW: Proof-of-Work, en konsensusmekanism som kräver att gruvarbetare löser komplexa matematiska problem för att skapa nya block och validera transaktioner på ett blockchain-nätverk. Gruvarbetare belönas med nyskapade mynt och transaktionsavgifter för sitt arbete. PoW anses vara mer säkert och decentraliserat än Proof-of-Stake (PoS).
 • Private key: En hemlig alfanumerisk kod som används för att komma åt och kontrollera ens kryptovaluta plånbok och medel. Privata nycklar bör hållas säkra och aldrig delas med någon annan.
 • Public key: En offentlig alfanumerisk kod som härleds från ens privata nyckel och fungerar som en adress för att skicka och ta emot kryptovaluta. Offentliga nycklar kan delas med vem som helst utan att äventyra ens säkerhet eller integritet.

Q

 • Quorum: En tillståndsbaserad blockchain-plattform som bygger på Ethereum och är utformad för företagsanvändningsfall. Quorum stöder privata transaktioner, smarta kontrakt och hög prestanda. Quorum utvecklas av JPMorgan Chase och används av olika finansiella institutioner och organisationer.

R

 • Ripple: Ett betalningsnätverk som använder kryptovalutan XRP som sin inhemska tillgång. Ripple syftar till att erbjuda snabba, billiga och säkra gränsöverskridande transaktioner för banker och andra finansiella enheter. Ripple utvecklar också olika produkter och tjänster som använder sitt nätverk och token, såsom RippleNet, xRapid, xCurrent och xVia.

S

 • Satoshi: Den minsta enheten av Bitcoin, motsvarande 0,00000001 BTC. Även namnet på den pseudonyma skaparen av Bitcoin, Satoshi Nakamoto.
 • Smart contract: Ett självexekverande kontrakt som är kodat på ett blockchain-nätverk och utför vissa åtgärder baserat på fördefinierade regler och villkor. Smarta kontrakt kan underlätta förtroendelösa transaktioner och avtal utan mellanhänder eller tredje parter.
 • Stablecoin: En typ av kryptovaluta som är knuten till en annan tillgång eller valuta, såsom den amerikanska dollarn eller guld, för att bibehålla ett stabilt värde och minska volatiliteten. Stablecoins kan vara understödda av fiat-reserver, krypto-kollateral eller algoritmer.
 • Staking: Processen att låsa upp ens kryptovaluta i en plånbok eller ett smart kontrakt för att stödja säkerheten och verksamheten i ett blockchain-nätverk. Stakers belönas med ränta eller utdelning för sitt bidrag.

T

 • Token: En digital representation av värde eller nytta som utfärdas på ett blockchain-nätverk. Tokens kan ha olika funktioner och syften, såsom att fungera som ett betalningsmedel, ett värdebevarande, en räkneenhet, en belöning, en styrningsrätt eller en åtkomsträtt.

U

 • Uniswap: En decentraliserad exchange (DEX) som körs på Ethereum-blockchainen och gör det möjligt för användare att byta vilken ERC-20 token som helst utan mellanhänder eller förvarare. Uniswap använder en automatiserad marknadsskapare (AMM) modell som förlitar sig på likviditetspooler för att tillhandahålla likviditet och bestämma priser. Uniswap har också sin egen styrningstoken, UNI, som ger innehavarna rösträtt och en andel av de avgifter som genereras av plattformen.

V

 • Vitalik Buterin: Medgrundaren av Ethereum och en av de mest inflytelserika personerna i krypto-utrymmet. Vitalik är en programmerare, skribent och visionär som kom på idén om Ethereum som en plattform för smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Vitalik är också involverad i olika forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till blockchain-teknik och kryptografi.

W

 • Wallet: Plånbok eller kryptoplånbok på svenska. En mjukvara eller hårdvara enhet som lagrar ens privata och offentliga nycklar och gör det möjligt för en att skicka och ta emot kryptovaluta. Plånböcker kan vara heta (anslutna till internet) eller kalla (offline).
 • Whale: Ett uttryck som används för att beskriva en individ eller en enhet som innehar en stor mängd kryptovaluta och har potential att påverka marknaden med sina handlingar.
 • White paper: Ett dokument som beskriver de tekniska detaljerna, funktionerna, målen och visionen för ett blockchain-projekt eller en kryptovaluta. White papers används ofta för att locka investerare och användare till ett nytt projekt.

X

 • XRP: Den inhemska kryptovalutan i Ripple-nätverket. XRP används som en brovaluta för att underlätta gränsöverskridande betalningar och överföringar mellan olika fiat-valutor och kryptovalutor. XRP används också för att betala för transaktionsavgifter på Ripple-nätverket.

Y

 • Yield farming: En typ av DeFi-aktivitet där användare lånar ut eller lånar kryptovaluta på olika plattformar och protokoll för att tjäna ränta eller belöningar. Yield farmers flyttar ofta sina medel över olika plattformar och protokoll för att maximera sina avkastningar.

Z

 • Zero-knowledge proof: En kryptografisk teknik som gör det möjligt för en part att bevisa för en annan part att de vet ett visst stycke information utan att avslöja det. Zero-knowledge proofs kan förbättra integriteten och säkerheten för transaktioner och data på ett blockchain-nätverk.