Ethereum

Vad är Ethereum?

Ethereum (ETH) är en teknik som bygger på blockchain-teknik för att skapa och distribuera smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Ethereum är också namnet på det nätverk som använder denna teknik, och ETH är den kryptovaluta som används för att betala för vissa aktiviteter på Ethereum-nätverket.

Ett smart kontrakt är ett självexekverande avtal som utlöses av förutbestämda villkor. Till exempel kan ett smart kontrakt automatiskt överföra pengar till en säljare när en köpare har mottagit en vara. Ett smart kontrakt kan också styra logiken och funktionen hos en decentraliserad applikation, som är ett program som körs på Ethereum-nätverket utan att behöva någon central server eller myndighet.

Ethereum skiljer sig från Bitcoin och andra kryptovalutor genom att det är mer flexibelt och programmerbart. Den kan användas för att bygga olika typer av applikationer och tjänster som utnyttjar fördelarna med blockchain-teknik, såsom transparens, säkerhet, effektivitet och innovation. Ethereum kallas ibland för ett \”decentraliserat Internet\” eller en \”decentraliserad app store\”.

Live – Ethereum kurs i SEK

Källa: CurrencyRate

Ethereum kurs i dollar

Källa: CurrencyRate

Vad är smarta kontrakt?

Smarta kontrakt är självexekverande avtal som utlöses av förutbestämda villkor. De är programmerade med hjälp av ett speciellt språk som kallas Solidity, och de lagras och körs på Ethereum-nätverket. Smarta kontrakt kan interagera med varandra och med andra decentraliserade applikationer på Ethereum.

Smarta kontrakt har många fördelar jämfört med traditionella kontrakt, såsom:

 • Automatisering: Smarta kontrakt utför sig själva utan att behöva någon mänsklig inblandning eller mellanhand. Detta minskar kostnaderna och tiden som krävs för att genomföra avtal.
 • Säkerhet: De är krypterade och oföränderliga, vilket innebär att smarta kontrakt inte kan manipuleras eller brytas av någon part. De är också transparenta och verifierbara, vilket innebär att alla kan se vad de innehåller och hur de fungerar.
 • Effektivitet: Smarta kontrakt kan hantera komplexa logiker och funktioner som inte är möjliga eller praktiska med traditionella kontrakt. De kan också integreras med andra system och datakällor för att skapa mer värde och innovation.

Vad är decentraliserade applikationer?

Decentraliserade applikationer, eller dapps, är program som körs på Ethereum-nätverket utan att behöva någon central server eller myndighet. Dapps använder smarta kontrakt för att styra sin logik och funktion, och de kan interagera med varandra och med användarna genom ett gränssnitt.

Dapps har många fördelar jämfört med traditionella applikationer, såsom:

 • Censurresistens: Dapps kan inte stängas av eller kontrolleras av någon part, eftersom de körs på ett distribuerat nätverk av datorer. De är också immuna mot hackerattacker eller systemfel som kan påverka centraliserade servrar.
 • Öppenhet: Dapps är öppna och tillgängliga för alla som vill använda dem eller bidra till dem. De är också transparenta och verifierbara, vilket innebär att alla kan se hur de fungerar och vad de gör.
 • Innovation: Dapps kan skapa nya möjligheter och lösningar som inte är möjliga eller praktiska med traditionella applikationer. De kan också dra nytta av andra dapps och datakällor för att skapa mer värde och nytta för användarna.

Vem eller vilka grundade Ethereum?

Ethereum grundades av Vitalik Buterin år 2013. Han är en rysk-kanadensisk programmerare som också var medgrundare till Bitcoin Magazine. Vitalik Buterin beskrev idén om Ethereum i ett white paper som han publicerade online. Han ville skapa en plattform som kunde använda blockchain-teknik för att skapa smarta kontrakt och decentraliserade applikationer.

Vitalik Buterin var inte ensam om att skapa Ethereum. Han hade hjälp av sju andra utvecklare från olika delar av världen. De var Anthony Di Iorio, Charles Hoskinson, Mihai Alisie, Amir Chetrit, Joseph Lubin, Gavin Wood och Jeffrey Wilcke. De träffades första gången i Zug i Schweiz den 7 juni 2014 för att lansera Ethereum-projektet.

Ethereum-projektet finansierades genom en publik insamlingsrunda som kallas en initial coin offering (ICO). Det innebar att de sålde enheter av kryptovalutan ETH till investerare i utbyte mot andra kryptovalutor som Bitcoin. De lyckades samla in cirka 16 miljoner US dollar mellan juli och augusti 2014.

Fördelar och nackdelar med Ethereum

Ethereum har både fördelar och nackdelar jämfört med andra kryptovalutor och plattformar. Här är en punktlista över några av dem:

Fördelar

 • Innovation: Ethereum är en flexibel och programmerbar plattform som kan användas för att bygga olika typer av applikationer och tjänster som utnyttjar fördelarna med blockchain-teknik, såsom transparens, säkerhet, effektivitet och autonomi.
 • Öppenhet: Det är en öppen och tillgänglig plattform för alla som vill använda den eller bidra till den. Ethereum är också transparent och verifierbar, vilket innebär att alla kan se hur det fungerar och vad det gör.
 • Skalbarhet: Ethereum har nyligen bytt från proof-of-work till proof-of-stake som konsensusmekanism, vilket innebär att det använder mindre energi och kan hantera fler transaktioner per sekund. Dessutom har den också andra lösningar som syftar till att öka skalbarheten och hastigheten på nätverket.

Risker och nackdelar

 • Komplexitet: Ethereum är en komplex plattform som kräver kunskap och erfarenhet för att använda eller utveckla på. Den har också många plattformar och applikationer som kan konkurrera om blockutrymme och resurser på nätverket.
 • Reglering: Plattformen är inte reglerad av någon central myndighet eller organisation, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Å ena sidan ger det användarna frihet och autonomi över sina data och pengar. Å andra sidan innebär det också att det finns mindre skydd och rättssäkerhet för användarna. Det finns också en osäkerhet om hur olika lagar och regler ska tillämpas på Ethereum och kryptovalutor i olika länder och regioner.
 • Volatilitet: Ethereum är en volatil kryptovaluta som kan fluktuera kraftigt i pris på kort tid. Detta kan bero på olika faktorer, såsom utbud och efterfrågan, marknadssentiment, tekniska problem, hackare, rykten eller nyheter. Därför är Ethereum en riskabel investering som kräver försiktighet och forskning.